Gewoon abnormaal dat er in 1998 van de 28.052 uitgebrachte stemmen er 5.245 naar Homan gaan...
de tweede kwa stemmen (Piek) had er maar liefst 2.326 minder! (2.919 "slechts")

 


Onder: Links een T-shirt parade (1993)...waarin Willem min of meer aangeeft dat hij de politiek ingaat....
Rechts een uitzending van de NOS...net voor...en net na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994
!


Willem in "Singelier" uitgezonden in 1995 door RTV Drenthe!


Links een debatje bij Jack Spijkerman in 1995.....Rechts ziet u Willem in 1998 bij Sonja Barend....Links een reportage uit 1998 van SBS 6 ........ Rechts Willem en PLOP in 1998 bij Twee Vandaag


Na lang aandringen hebben we Willem dan toch zo ver gekregen dat hij met ons
eens over zijn, toch nog
aparte, achtjarige politieke loopbaan wil praten....

Hij baalt er trouwens van dat z.g. interviewers verhalen nog wel eens willen "verkrachten",
vandaar dat we afgesproken hebben dat het geheel letterlijk wordt geplaatst!
 
(Het volgende interview is vervolgens, met behulp van een cassette-recorder,
opgenomen op 16 september 2003 en vervolgens praktisch letterlijk uitgetikt!)
 
Willem, hoe is het destijds allemaal begonnen?
 
Tja, het is eigenlijk allemaal ontstaan uit een geintje! Het was begin 1993 en ik ergerde mij eigenlijk altijd al (en nog steeds!) aan mensen die overal kritiek op hebben en er vervolgens zelf niets aan proberen te doen. Oftewel: De beste stuurlui staan aan wal. Ik kwam weer eens zo'n grote groep klagers en steuners tegen en zei dan tegen hun: "Ga dan zelf in de politiek als je het allemaal zo goed weet!" Maar dat gaat maar zo even niet, zei men vervolgens. Het toeval wou dat ik toch naar de notaris moest om m'n huwelijk met Geesie op papier te laten zetten, dus ik vroeg zijdelinks aan de notaris: "Hoe gaat dat eigenlijk, een politieke vereniging op richten?" Nou ja, het vervolg is duidelijk, voor ik het wist had ik zelf een eigen partij en al die blaaskaken uit de kroeg deden er echt geen cent bij. Iedereen wilde wel meedenken en er was al snel een, zeg maar, denk-groepje. In vaktermen wordt dat een denk-tank genoemd. Trouwens, ik wilde eigenlijk hélemaal geen lijsttrekker worden, want politiek interesseerde me eigenlijk werkelijk geen flikker. Maar men stond erop en vervolgens kwam ik overal pontificaal in beeld als de lijsttrekker van PLOP. In het begin was dat natuurlijk lache en nog eens lache! PLOP is trouwens een afkorting van Politiek Logisch Oprechte Partij. M'n bedrijf heette ook PLOP (productions), maar dat heb ik later gauw veranderd in HOP (prutdukties)! Maar één van de denk-groep leden vond het wel een leuke opvallende naam en door die dubbele P zat er ja ook al Politieke Partij in de naam PLOP..... Ik vond het allemaal goed natuurlijk want ik dacht, in al m'n onschuld, dat het ook nog eens leuke reclame voor mijn bedrijfje zou zijn..... Dat viel helemaal anders uit, maar niet getreurd. Vervolgens een snel sterk verkiezingsprogramma op een A4'tje en hup, de strijd kon beginnen. Binnen no time hadden we trouwens wel ruim 30 kandidaten voor de kieslijst! De meesten heb ik zelf gevraagd maar er waren er ook een hoop die het geweldig vonden dat Assen eindelijk eens een onafhankelijke partij binnen haar gelederen kreeg. Tja, en Assen moet wel héél ontevreden geweest zijn over hun lokale politici want bij de verkiezingen van 1994 kreeg een lokale nieuwkomer zomaar 5 zetels. Notabene werd PLOP direct al de 2e partij van Assen! Na de gigantisch regenteske PvdA. Mijn God! Daar had zelfs ik niet op gerekend. Al vrij snel had ik door, dat politiek maar een vreemd en raar spelletje was. De meeste Asser raadsleden waren eigenlijk ambtenaren en bleken veelal mensen te wezen die werkelijk niet wisten wat of zich nu daadwerkelijk echt onder de bevolking afspeelde. Er zaten ook nog wel een paar zogenaamde gewone doorsnee mensen in de Raad, maar die deden bijna letterlijk nooit de bek open. Die zullen de bobo's wel als z.g. stemvee voor hun partij gebruikt hebben. Ik wil daar eentje van noemen: Max Bruins van de PvdA! Die heb ik de eerste jaren nooit maar dan ook nooit iets horen zeggen. De arme man zat braaf in het bankje en als er gestemd moest worden deed hij braaf wat hij van de opper bobo moest doen. Nou ja...... Ik ga verder met m'n verhaal. Ik kreeg direct al het beroerde gevoel dat ze alleen voor het geld en.... de eer in de Raad zaten. Daarnaast kwamen de meesten bij mij over als interessant doenerig en bijna totaal onbekend in de Asser gemeenschap. Laat ik me daar maar niet verder over uitspreken. Ik heb ook wel eens gesteld dat het bijna allemaal mensen waren, die veelal tijdens de vergaderingen zelf nog even de stukken moesten doorlezen. En natuurlijk zaten er ook best een stuk of wat, redelijk gewone, hardwerkende raadsleden in de Raad. Maar het waren altijd de zelfde mensen die zich ergens hard voor maakten. En PLOP had uiteraard ook een paar echte harde werkers in de toenmalige fractie. Ik mag best wel stellen, dat ik me zelf werkelijk het leplazarus dan wel het sjompes werkte, maar ook Hilbert van der Duim en b.v. Tom Verbeek waren kanjers. Jaques en Jolande deden, nou ja, gewoon wat ze moesten doen.
 
 
Nog bijzondere dingen meegemaakt in die periode?
 
Tja, we kwamen natuurlijk terecht in de oppositie bankjes en we moesten natuurlijk direct als volwaardige raadsleden de vele stukken en voorstellen behandelen en bespreken. En dat viel om de drommel niet mee als totaal onervaren nieuwbakken raadsleden, die praktisch geen enkele, maar dan ook geen enkele ervaring hadden in politiek. Toch ging ons het vergaderen redelijk af hoor. We werkten hard, gingen veel op bezoek bij de hulpwillende ambtenaren en we hadden overal wel een serieuze mening over en ik denk dat menigeen daar best ook van geschrokken is. We kregen trouwens ook nog best veel voor elkaar. Daarnaast ben ik natuurlijk een persoon die niet tegen onrecht kan! Ik dook, als ik weer eens wat extra tijd over had, in diverse zaken die mij bijzonder interesseerden. Dat kon gaan van dure uitstapjes van de raadsleden, waarbij onterecht en asociaal gigantisch veel gemeenschapsgeld werd uitgegeven, tot het onwijze idiote buitensporige uitgavenpatroon van de leden van het College van Burgemeester en Wethouders! Het kon niet op allemaal. En ik? Ik durfde er best wat van te zeggen! Graag zelfs, die rol lag me uitstekend! Ik was toch gekozen door veel mensen en die verwachten dat je ook wat voor ze doet! Het was en is tenslotte ook hun geld! De kranten stonden d'r vol van! Nou ja, jullie zullen begrijpen dat je met dergelijke acties beslist geen vrienden maakt onder de leden van de Asser gemeenteraad. Ook de gehele procedure rondom de burgemeesters herbenoeming, in 1996 speelde dat geloof ik, was in één woord walgelijk! Ik zat er met de neus boven op en schrok er van hoe een dergelijk politiek spelletje uitermate smerig gespeeld werd.
 
Hoe bedoel je?
 
Nou, eigenlijk was het te gek voor woorden! Het leek wel een soap serie! We (de 8 fractievoorzitters) kregen als kleuters een enquete formulier met vele stellingen en vragen. Daar mocht je dan individueel rapportcijfers voor geven. Zelfs ik schrok van de totaal uitslag! (het gemiddelde cijfer door de 8 voorzitters gegeven op alle vragen) Het was een mager cijfertje 4 ! En volgens mij is dat zéér onvoldoende. Maar de herbenoeming ging vervolgens toch door. Relus (ter Beek > commisaris der Koningin) wist niet beter als had de burgemeester minimaal een ruime voldoende gekregen van de commissie. Daar kwam ik achter doordat ik persoonlijk, nog héél woedend, naar Relus toegegaan ben, om hem het meegesmokkelde formulier met de daadwerkelijke ingevulde cijfers te laten zien. Hij snapte er niets van. Hij zat zelfs met z'n assistent de uitkomst op een calculator na te tellen. Hij had écht een héél ander verhaal gehoord. Maar ja, Relus was wel een partij genoot van onze burgemeester en dan weet je het wel hè! Ik was nog steeds woedend en heb zelfs nog even met de gedachte gespeeld om de Telegraaf in te schakelen, maar ja, geheimhoudingsplicht hè. En die andere 7 fractievoorzitters zullen zich toen wel helemaal afgevraagd hebben wat voor een rare mafkees die Homan was. Ja, zo ben ik en daar ben ik trots op. Ik hou niet van dergelijke smerige spelletjes. Ik las laatst dat er in de gemeente Tynaarlo iets soortgelijks aan de hand was, maar daar weet ik uiteraard niet het fijne van. Maar het zal ongetwijfeld wel iets van de zelfde orde zijn geweest. Dergelijke vriendjespolitiek is schijnbaar in meer plaatsen aan de orde!?
 
Jullie hadden toch 8 zetels?
 
Nee, je moet wel goed luisteren, dat was pas in de tweede periode van PLOP! In 1998 hadden we zo'n beetje 25% van de Asser stemmen. We werden weliswaar weer de tweede partij van Assen, maar met slechts 60 of 80 stemmen minder dan de PvdA. Onvoorstelbaar! Hadden we het toch goed gedaan hè. Ik denk dat veel mensen dachten: "Hè, eindelijk eens een kerel cq partij die zegt zoals het is"! Ik was er trouwens ook best trots op dat PLOP stemmers ook bijna allemaal op mijn persoontje hadden gestemd! Ik geloof dat ik alleen al genoeg had voor 6 of 7 zetels!? Ik had zelfs véél meer stemmen dan de lijsttrekker van die Partij van de Arbeid! Maar ja, daarna begon de ellende pas goed!
 
Hoe bedoel je?
 
Nou ja, we waren zo groot geworden, dat we met 2 wethouders in het College kwamen. Waaronder ik natuurlijk. Bleven er nog 6 mensen in de fractie van PLOP over. En de, mij opvolgende, nieuwe fractievoorzitter (Tom Verbeek) liet de nieuwkomers van de PLOP fractie simpelweg gewoon aan hun onervaren lot over. Hij werd notabene zelfs nog financieel gecompenseerd voor extra hulp en ondersteuning voor die fractieleden met een betaalde vrije dag, jaaah, betaald door de PLOP kas. In tegenstelling tot mezelf, stak Verbeek echter praktisch geen poot uit en liet menig nieuw PLOP raadslid aan zijn of haar lot over. En ik? Nou ik had het al druk genoeg. De hele nieuwe en zware materie die je als nieuwbakken wethouder op je bordje krijgt. Man oh man! Ik had een grote portefeuille met o.a. het wijkbeleid, wijkbeheer oftewel grijs- en groen (zeg maar wegen, straten, plantsoenen, begraafplaatsen, riolering enz.) en promotie en bruisbeleid (hoewel, bruisbeleid? Dat moest ik doen met een apefooi van zo'n 40.000 gulden op jaarbasis)
 
Maar, je kon als wethouder, met nog een PLOP wethouder én een grote fractie, toch wel veel meer betekenen voor de Asser burgers dan voorheen toch?
 
Dat zou je wel denken! Maar ik had natuurlijk gedurende een dikke 4 jaar al zoveel kritiek gehad op het gevestigde ingeslapen ouwe zootje, dat iedereen, ook vele van de top ambtenaren, nog diverse appeltjes met mij hadden te schillen! Ik wist dat trouwens ook van te voren. Ik zei tegen Geesie (mijn vrouw): "Lieverd, nou pakken ze me van alle kanten!" En het bleek nog erger te zijn als ik me had kunnen bedenken! Ik was het zagen vergeten! (hij bedoelt het zagen aan poten - red)
 
 
Vertel, vertel!
 
Het z.g. nieuwe college vanaf 1998, was eigenlijk gewoon het oude college van 1994/1998, met daarbij gevoegd Ruud Wiersema en ikzelf van PLOP. Nou, die ouwe geslepen vos van de PvdA, Eerland, was werkelijk super traumatisch anti Homan! Met de burgemeester (slimme gehaaide tante trouwens) kon ik het, omstandigheden in acht genomen, wonderwel nog redelijk vinden. Veel mensen hadden verwacht dat Dineke en ik elkaar reeds spoedig van de 2e etage zouden proberen te kieperen. Dan had je Verdegem, een eigenzinnige stugge VVD'er. Ook de ouwe getrouwe Renkema van het CDA zat en zit weer in het college. Het was een stiekum en verdacht mannetje! Piek maakte het PvdA drietal weer kompleet! Piek was daadwerkelijk een blunderende man in mijn 2 jaar wethouders periode, maar zelfs ik hield die, ook nieuwbakken, wethouder de hand boven het hoofd. Nou ja dat was dus het "nieuwe" college van Burgemeester en Wethouders!
 
 
Er gezamenlijk tegen aan! Maar mij bekroop al gauw het gevoel dat ze stiekum hadden afgesproken om die Homan eens even langzaam doch trefzeker te mangelen. Of moet ik smoren zeggen? Ik kon eigenlijk niets tot weinig goeds doen. En Ruud kreeg eigenlijk ook niets spraakmakends voor elkaar. Maar met uitgerekend mijn voorstellen scheen altijd iets aan de hand te wezen!? Vaak alleen maar letter- en komma neukerij! Sorry voor dit taalgebruik. Het was nooit goed, ze vonden altijd wel een, soms klein, puntje van kritiek! Het moest maar weer terug naar de afdeling en het moest eventjes aangepast en een beetje bijgewerkt worden. Het ging soms werkelijk nergens over, maar het duurde wel weer een maand of twee voordat het voorstel, meestal praktisch ongewijzigd, opnieuw aan de orde kon komen in de B&W vergadering. Uiteindelijk was het dan wél goed. Maar het overkwam me ook wel dat een voorstel opnieuw werd teruggestuurd...... Maar altijd vertragen en nog eens vertragen, altijd commentaar op alle "Homan-stukken" en wederom vertragen, waarvan het gevolg dan weer was dat mijn voorstellen altijd weer te laat bij de commissieleden aankwamen! Tja, en daar krijg je nou niet bepaald een goede naam door..... Als de collega College leden dat niet alleen konden doen, kregen ze wel de hulp van sommige top ambtenaren. Onvoorstelbaar wat voor een onmenselijke lulletje rozewaters daar tussen zaten trouwens! Ik wil wel even stellen dat ene Simon van Midden daar niet bij zat hoor! Het is dat ik eigenlijk nog nooit iemand een goed pak slaag heb gegeven, maar er waren toch een paar top ambtenaren en collega wethouders bij die ik graag af en toe een hengst voor hun harses had willen geven. Eén keer kwam ik er zelfs achter dat er bewust (!) spoedstukken simpelweg in de la waren blijven liggen, puur en alleen om de boel weer eens te vertragen en te verzieken! Onvoorstelbaar toch?
 
Ach Willem, nou overdrijf je toch wel een beetje?
 
Om de sodemieter niet! Een bepaald voorstel was weer eens bijna te laat. Maar na weer een hoop stennis in het B&W beraad op dinsdag kon het voorstel nog net op tijd en met grote spoed de deur uit. De gemeentesecretaris moest en zou daar direct zorg voor dragen. Want de commissieleden moesten het uiterlijk op donderdag hebben. Maar vrijdag hoorde en zag ik dat niemand iets had gekregen! Hè, niet weer hè! Ik op onderzoek uit, ik leek wel Sherlock Holmes, en wat bleek: had die klootzak, sorry, de super urgente spoedstukken gewoon in z'n la laten liggen! Dan trekt je het wit voor de ogen en krijg je moordneigingen toch? Voor de zoveelste keer stond ik weer voor schut! En voor de krant is dat natuurlijk prachtig nieuws. Ik kwam zolangzamerhand bij het grote lezerspubliek ook helemaal niet serieus meer over! Die dachten ook dat die wethouder Homan er maar een potje van maakte..... Nou ja, en als ik vertel hoe het dan in de commissievergaderingen ging..... Bijna alle commissieleden aanwezig waren natuurlijk ook al niet zo bijzonder gecharmeerd van zo'n buitenbeentje als die Homan! Eigenlijk hadden ze nog gelijk ook, want ik had ze in m'n oppositie periode natuurlijk ook nogal hard en furieus aangepakt. Tja, en daar kreeg ik natuurlijk als wethouder nu de rekening voor gepresenteerd! Als ze me maar konden pakken op iets, lieten ze dat niet na. Ik bereide me altijd terdege voor en wist dan ook bij voorbaat praktisch alle antwoorden op alle vragen die ze maar zouden kunnen bedenken. Het hielp helemaal niks! Ze bleven emmeren en jengelen! Het gebeurde zelfs een keer dat over een paar onderwerpjes, ik geloof dat het maar om een paar honderd gulden ging, een extra avond moest worden vergaderd! Dat was nog nooit gebeurd in Assen. En als het over vele miljoenen ging, wist niemand iets te vragen!? Dat ging ze dan weer boven de pet. Had ik me daarom zo verschrikkelijk goed voorbereid? In de wandelgangen gonste het ook altijd rond: Ze zijn weer Homannetje aan het pesten! In de krant stond op een gegeven moment zelfs een artikel met de kop: "De jacht op wethouder Homan begint nare trekjes te krijgen!" Vele ambtenaren kregen op een gegeven simpelweg medelijden met me. Het kon mij allemaal niets schelen! Ik was er van overtuigd dat als je hard werkt, eerlijk bent en je hart op de goede plaats zit, je het altijd en overal tot een goed einde brengt. In de politiek is dat, in Assen in ieder geval, niet zo! In DIE politiek moest je om de waarheid heen kunnen lullen, liegen dus eigenlijk, slijmen, huichelen en veel consessies doen! Nou, jullie kennen me een beetje en Willem paste dus totaal niet in dat vreemde en eigenlijk smerige politieke milieu! Eerlijk duurt het langst en ik bén nu eenmaal té eerlijk en te rechtstreeks! Ik besef best wel dat ik soms te lomp voor m'n mening uitkom. Tijdens B&W was ik het dan ook regelmatig niet eens met een bepaald voorstel, maar de rest wel en tja, dan werd het voorstel gewoon conform aangenomen. En jullie zullen snappen dat ik er niet geliefder op werd. Het einde van het verhaal was dan ook dat ik, op aandringend advies van m'n huisarts, zwaar overspannen, totaal opgebrand en hevig teleurgesteld mezelf uit de politiek heb terug getrokken! Ik vrat in die tijd notabene wel 3 pakken Rennie's per week en werd lichamelijk ook een wrak. Ik zie er misschien nu ook niet uit (?), maar destijds zag men gewoon dat Homan kompleet af was! Ik was, als een wandelende zombie, bijna 24 uur per dag met politiek bezig en dat houdt natuurlijk geen mens vol. Oh ja, wat ook nog wel interessant is voor jullie..... (hij zoekt in een map naar iets - red) .... is m'n afscheidsbrief als wethouder, bestemd voor het College van Burgemeester en Wethouders en de Raad van de Gemeente Assen! (maakt kopie van brief d.m.v. het fax apparaat - red) Hier volgt de letterlijke tekst daarvan:
 
Helaas ben ik genoodzaakt u mee te delen dat reeds langer bestaande gezondheidsproblemen mij, met onmiddelijke ingang, noodzaken mij terug te trekken als lid van het College.
Niet langer ben ik in staat de zware verplichtingen die op mij rusten na te komen zonder onverantwoorde gezondheidsrisico's te nemen of die taken, die ik uiterst serieus neem, te verwaarlozen.
Zoals gemeld bestaan deze problemen reeds langer.
In eerste instantie was er echter nog hoop dat ik mijn werk zou kunnen voortzetten mits ik mij volledig zou kunnen concentreren op mijn bestuurlijke taken.
Deze hoop bleek ijdel.
Te vaak en teveel politiek gemanoeuvreer putten mij uit boven de grens van het toelaatbare.
Ik dien hieruit de consequenties te trekken.
Uiteraard zal ik mij, als Raadslid van PLOP, in blijven zetten voor de belangen van onze kiezers in de Gemeente Assen.
 
Hoogachtend,
 
Willem Homan
 
Tja..... en eigenlijk moeten jullie die paar zinnen, beginnende met dat "In eerste instantie" tot en met die zin over dat politieke gemanoeuvreer even cursief neerzetten! De burgemeester heeft vooraf nog haar uiterste best gedaan om die zinnen er uit te krijgen. Maar ik stond er op dat ze d'r inbleven! Eigenlijk ook niemand die daar ooit nog op is teruggekomen! Raar hè? Want eigenlijk was dat best een snoeiharde zin, toch!? Nou ja, ga verder, wat moet je nog meer weten?
 
Er werd toch steevast gezegd dat je het gewoon niet aan kon?
 
Onder normale omstandigheden zou dat best wel meegevallen zijn! Tja, ik ben best wel een beetje naief, te goed van vertrouwen maar slim genoeg, maar vechten tegen de bierkaai is niet te doen en als je bijna continu door een aantal topambtenaren, door bijna het voltallige college en de leden van de lokale gemeenteraad zo fanatiek, stelselmatig en langdurig wordt tegengewerkt, moet je wel langzaam helemaal stapelmesjogge worden toch? Dan is er uiteindelijk voor een persoon als Homan ook niet zoveel meer te zoeken toch? Oud zeer poets je maar zo niet weg. In m'n heftige oppositie periode van 1994 tot 1998 heb ik vele mensen goed de waarheid gezegd en eerlijk voor het botte hoofd gestoten en daar plukte ik gedurende m'n wethouders periode wrang de vruchten van. Maar ja, ik ben zo'n kerel van: het kan, het zal en het moet! Daarnaast kwam er ook nog eens een keer bij dat een paar van m'n eigen fractiegenoten me al langzaam met kleine mesjes in m'n rug begonnen te steken! Nou dan moet je, daar begon het op te lijken, vechten tegen bijna alles en iedereen!
 
Overdrijf je nu niet een beetje?
 
Ik kan er verdorie wel een boek over schrijven! De fanatieke actie partij PLOP was inmiddels verworden tot een grotendeels lamlendige pluche partij! Iets waar ik persoonlijk altijd tegen heb gestreden! En dat doet zeer, heel zeer! Ik heb nog geprobeerd het tij te keren maar dat ging niet meer in dat stadium! Ik had het zelf veel te druk met mijn werkzaamheden en was een burn out en een hartaanval nabij. Ik heb nog wel een interne PLOP notitie gemaakt en vervolgens verstrekt aan al mijn fractiegenoten, over hoe of ik het allemaal zag afglijden en wat daar aan te doen, maar dat gaf alleen nog maar meer stress! Het klinkt misschien iets te grof, maar een aantal fractiegenoten waren simpelweg luie lamme flapdrollen geworden. Dat was mijn mening, er was niets meer over van die fanatieke actieclub PLOP! Hoewel, er zaten uiteraard ook nog best een paar echte lieve oprechte mensen in de toemalige fractie. Maar die konden of durfden het tij ook niet te keren. Egbert Prent, André Dik en Ria Maathuis bijvoorbeeld. (Ria Maathuis was trouwens een schoonzus van Willem - red) De drie voornoemden hadden het sowieso al druk genoeg met hun commissiewerk. Ze moesten alles helemaal zelf doen en uitzoeken doordat de fractievoorzitter ze totaal geen hulp en ondersteuning bood en had geboden.

 
Heb je nog contact met PLOP?
 
Eigenlijk zijn jullie nog iets vergeten, dat moet nog voor ik jullie vraag beantwoord! Ik heb reeds verteld dat ik in 2000 helemaal afgebrand als wethouder ben terug getreden. Maar op verzoek van de PLOP fractie wilden ze me wel graag in de fractie behouden. Anders hadden ze er halverwege een groentje (eerste opvolger van de kieslijst - red) bijgekregen. En ik, dikke sukkel dat ik ben, heb dat vervolgens maar gedaan. Een beetje vreemde constructie, maar ik zat vervolgens braaf in de Raadzaal bankjes. Ik werd door de eigen fractie ook best wel een beetje ontzien, datwel. Ik deed geen commissiewerk meer maar had natuurlijk wel de nodige kennis over het een en ander. Ik kon daar m'n fractiegenoten natuurlijk goed mee van dienst zijn. Na verloop van tijd kwam er een, door mij spontaan opgesteld, stukje in het PLOP info blad, waarin ik op een ongezouten manier simpelweg vertelde hoe ik tegen bepaalde dingen aankeek. Voor mijn doen zelfs vrij softe onschuldige kritiek. Vlak daar achteraan verscheen er ook nog een verslag van een gesprek met een journalist in de regionale krant en de rapen waren toen goed gaar! Ik heb al verteld dat ik meestal geen blad voor de mond neem, maar beide artikelen vielen geheel verkeerd bij de dames en heren van de Raad! En eigenlijk was het niets vergeleken bij vorige artikelen en uitspraken van mij. Waar ging het om? Gewoon dat ik o.a. stelde dat je in de politiek een beetje moest kunnen liegen en huichelen! Een béétje zei ik. Moet je nagaan hoe mild ik eigenlijk was......
 
 
Ik kon op dat moment ook niet té ver gaan, aangezien ik zelf deel uitmaakte van een College partij. Maar het gaf allemaal niks, ze moesten mij op dat moment gewoon weer eens hebben! Het was komkommertijd en dan is er mooi even tijd om die Homan er eindelijk eens een keer definitief uit te werken. De PLOP fractie werd zelfs verplicht om afstand te nemen van de, volgens de komplete Raad, grove en beledigende taal van hun oud voorman. Nou ja, het zou toch niet? De PLOP fractie vond het zelf ook best wel meevallen. Homan was vaak veel eerlijker, groffer en kwetsender geweest. Een ieder mens weet zolangzamerhand toch wel dat er gehuicheld, bedrogen, gekonkeld, geslijmd en gelogen word in de politiek!?! Maar onder zeer grote druk van de Raad, nam de gehele PLOP fractie, inclusief de beide wethouders, afstand van m'n -ik zeg nog steeds- vrij softe kritiek op de Asser gemeenteraad en de politiek in het algemeen! Terwijl vooraf de interne afspraak was dat ze nooit en te nimmer afstand zouden nemen van de gedane uitlatingen van "hun" Homan. Nou ja!? Ik zou dat haast "steken in de rug met een driedubbele hooivork" willen noemen en eigenlijk was het dat ook. Dat was voor mij dan ook de reden dat ik definitief en met onmiddelijke ingang uit de Raad ben gestapt en ook het einde van mijn PLOP lidmaatschap! Ik heb het niet zo op schijnheilige huichelaars. Over en uit!
 
De brief van 26-02-2001, waarin Willem z'n (onmiddelijke) afscheid van die Asser Gemeenteraad aangeeft, vindt u onder aan deze pagina!
 
 
Vind je PLOP nu niets meer dan?
 
Nou helemaal niets is ook een groot woord! Wel valt me op dat de partij zelfs geen infoblad danwel PLOP-krant meer uitgeeft. Ook de spreekuren in de wijk zijn schijnbaar over en uit. Je hoort dus niet zoveel meer van de club. En als al die vanzelfsprekende zaken inmiddels verdwenen zijn, zal het met de inzet ook wel grotendeels zo zijn. Ik lees weinig meer in de krant over PLOP ook. Hoewel? Ik vind het wel apart dat de enige onafhankelijke lokale Asser partij geen enkele steun geeft aan de enige lokale omroep. En dat gaat maar over een paar duizend gulden in wezen, terwijl ze wel met miljoenen Radio/TV Drenthe steunen. Dat bevestigd mijn vermoeden weer eens te meer dat PLOP is verworden tot een aparte, grotendeels luie, pluche partij. Maar om heel open te zijn..... Er zitten er nog een paar bij die ik als mens, en wellicht als raadslid, prima vind. Zo'n Egbert Prent b.v. zit nog steeds in de huidige PLOP samenstelling en is een verschrikkelijk lief en aardig oprecht mannetje! Een eer om hem te kennen! Een Bennie van der Mey (zat destijds in het PLOP bestuur en zit sinds 2002 ook in de gemeenteraad namens de PLOP fractie) is misschien soms iets te drastisch, maar heeft een prima PLOP hart! Persoonlijk vind ik het ook nog wel een aardige vent! André Dik zet zich ook altijd voor 100% in. André is ook altijd een gewoon, leuk en fanatiek kereltje gebleven. En sommige mensen ken ik eigenlijk ook helemaal niet. Zo'n Inge Eshuis en ene Nous Solissa zeggen me niets. Ik heb altijd het vermoeden gehad, dat men deze twee als stem kanonnen heeft gebruikt..... De eerste omdat ze nogal veel over de Smelt had geroepen en de tweede omdat die een bekende uit de Molukse gemeenschap was.... De fractievoorzitter momenteel is een oudgediende van PLOP, nl. Harry Wilken, nou ja, dat is best een slim mannetje, maar je weet niet of je hem bij de kop of bij de kont hebt! Een draaikont van de bovenste plank. En je kunt er geen zak van op aan. In die tijd dat ik bij PLOP was stoorde ik mij al vaak aan dat gevaarlijke, onevenwichtige en onbetrouwbaar mannetje! PLOP wou hem destijds ook graag kwijt maar op de een of andere manier blijft men hem, en hij PLOP, toch trouw!? Vreemd. Nou ja eigenlijk geeft dat al aan hoe of PLOP momenteel in elkaar zit zou ik zo zeggen. Er schijnt nog steeds regelmatig hommeles te zijn door, over en met die man. Tja, ik hoor ook nog wel eens wat, maar dan gelukkig niet meer in de wandelgangen maar op straat of in de kroeg.
 
Zie je nog wel mensen van PLOP?
 
Nou, een aantal van voornoemde mensen zie ik nog wel eens, graag zelfs! Egbert, Bennie, Ria en André bijvoorbeeld. Maar er zitten ook een aantal mensen bij PLOP die ik helemaal nooit weer wil zien danwel spreken!
 
Zoals? Of praat je daar liever ook niet meer over?
 
Ik heb er geen problemen mee om daar iets over te vertellen hoor! Voornoemde Wilken heeft voor mij voorgoed afgedaan! De luie patser Rob Staal? Daar wil ik zelfs geen enkel woord meer aan vuil maken..... Nou ja, en dan Ruud Wiersema, we waren toch min of meer een beetje maatjes! Hoewel hij intern vaak ergens voorstemde en ik tegen!? Hij bleek niet zo lokaal sociaal te zijn als dat hij zich graag wilde voordoen. Maar ja, dat is achteraf gelul! Al meer dan twee jaar heb ik privé ook nooit meer iets van die man gehoord danwel gezien! Onvoorstelbaar! Ik denk dat hij zich nog steeds schuldig voelt doordat hij toch ook afstand nam van mijn gedane, vrij onschuldige woorden. En dat hij later keihard zat te liegen op Radio Drenthe, maar daarover vertel ik straks nog wel even wat. Nou en dan heb je, mijn opvolger als wethouder, Tom Verbeek natuurlijk nog! Ja, die zit momenteel geloof ik nog een beetje op de achtergrond bij PLOP, maar dat was écht een goed maatje van me! Al sinds het prille begin van PLOP! Ook nooit meer iets van gehoord!? De man probeerde trouwens in z'n kortstondige wethouders periode, ook nog eens de eer op te strijken van mijn reeds behaalde resultaten en m'n bijna reeds voor 100% uitgewerkte voorstellen. Zal ook wel een gigantisch schuldgevoel overgehouden hebben richting mijn persoon! Nam ook, tegen alle afspraken in, afstand van mijn voornoemde uitspraken. En ik snap ook wel dat Verbeek het me daarnaast ook nog eens ontzettend kwalijk nam dat ik zijn functioneren als toenmalig fractievoorzitter zwaar ter discussie stelde. Trouwens, net als ik, hielden de beide andere wethouders van PLOP de eindstreep ook niet! Ze stapten collegiaal samen uit het College omdat Wiersema "zijn" Sportnota niet door het College kreeg. Nou ja, als ik allemaal uitleg wat die Sportnota inhield wordt het verhaal helemaal te lang, maar Wiersema kreeg eigenlijk al héél weinig voor elkaar in het College en hij had z'n zinnen helemaal op die Sportnota gezet! Letterlijk zei hij tegen mij: "Willem, als mij die Sportnota ook al niet wordt gegund door die hufters (de leden van het College van B&W dus!), stap ik uit het College! Dan heb ik daar hélemaal niets meer te zoeken"! Ik heb vervolgens nog tegen hem gezegd dat als hij dat zou doen, hij dan uiteraard ook de daadwerkelijke échte redenen van z'n aftreden tegen de pers en de leden van de Raad moest vertellen! Ja natuurlijk, dat sprak voor zich toch?! Iedereen mocht dan toch wel eens weten hoe of dat z.g. collegiaal College daadwerkelijk in elkaar zat. Want dat College was helemaal niet zo collegiaal als het deed voorkomen! En die Sportnota alléén was eigenlijk helemaal niet de zonde waard om puur en alleen daarom uit het College te stappen! Maar het liep toch allemaal een beetje anders af dan ik had verwacht! Ik vertel: De beide PLOP wethouders lieten de bom barsten en stapten uit het College van B&W! Radio Drenthe vroeg mij al vrij snel naar een reactie over die beide afgetreden PLOP wethouders. En ik vertelde natuurlijk, zo ben ik, het verhaal precies zo als het was! Dat ik er wel begrip voor had doordat Wiersema eigenlijk helemaal niet mocht "scoren" in het College. En dat die Sportnota dus de druppel was die de emmer had doen overlopen. Tja, en ik, dacht nog bij mezelf: Hè hè, eindelijk zal iedereen nu ook eens van de andere PLOP wethouders horen hoe of het toegaat in zo'n rancuneus Asser College! De volgende dag kwam wethouder Wiersema "live" op Radio Drenthe om uitleg te geven over het aftreden van de beide PLOP wethouders. Een hoop bla bla natuurlijk, maar ze vroegen Wiersema uiteraard ook nog even wat hij vond van de uitspraken die Homan de vorige dag daar gedaan had. Tot mijn grote verbazing vertelde hij de verslaggever dat zijn mening over het College echt een heel andere was dan dat Homan deed voorkomen! Het ging puur en alleen om de Sportnota zelf! Ik stond werkelijk paf! Waren daar afspraken over gemaakt? Waren er dan al interne dealtjes gemaakt? De broek zakte me d'r van af! De lafaard durfde, of mocht dus nog steeds niet de waarheid vertellen?! Ik snapte er werkelijk geen kloten van! Wilde de gluiperd in een later stadium opnieuw wethouder worden? (Wiersema werd dus daadwerkelijk de enige PLOP wethouder in het nieuwe College van 2002/2006 - red) Waarom loog en bedroog Wiersema nu eigenlijk al net als de rest? Nou ja, voor mij was het duidelijk! Ik had niets meer te zoeken bij een dergelijke laffe en oneerlijke club! Nou ik stop met dit verhaal hoor! Lang genoeg toch?
 
Nog even Willem? Heb je nog politieke aspiraties?
 
Ik heb nog even getwijfeld en misschien bedenk ik me later nog; je weet maar nooit toch?
 
Getwijfeld?
 
Nou, na de opkomst van ene Pim Fortuyn heb ik me onmiddelijk eens extra verdiept in die man. Een paar boeken (!) van hem gelezen en waarempel.... Dat sprak me verdorie wel aan! Niet alles trouwens hoor, maar veel van zijn denkbeelden/stellingen; verdomd nog aan toe! Ik vond het dan ook een hele eer dat ik de man persoonlijk nog heb gesproken. Hij zocht, via via, contact me me en vroeg me zelfs of ik nog geinteresseerd was..... Op verzoek van m'n vrouw heb ik dat later toch maar afgewezen! Er was zelfs al een afspraak gemaakt met een vijf-koppig bestuur. Nou ja, en nu vind ik dat hele LPF gedoe ook een ramp. Dus blij dat ik er maar van af heb gezien. Maar eigenlijk was ik 10 jaar eerder in Assen al een beetje de Wim Fortuyn. Grapje!
 
Maar je zei net min of meer dat je misschien t.z.t. wel weer wat wilt gaan doen in of met de politiek?
 
Nee, dat was even een hersenspinseltje dus.
Sorry dat ik het heb gezegd!
(hij foetert en mummelt verder nog wat door, maar wij zijn er nog niet zo zeker van dat Homan nooit meer de politiek ingaat! -red)
 
Ben je verder nog iets vergeten?
 
Nee, eigenlijk heb ik er al weer spijt van dat ik toch aan dit gesprek ben begonnen! Het is min of meer oud nieuws, een té lang en warrig verhaal en het zal wel weer overkomen als: De man mot nog effe natrappen. Nou laat ik dit dan nog even zeggen: En dat klinkt misschien best eigenwijs en raar uit m'n eigen mond, maar ik ben nu eenmaal een soms lompe, doch eerlijke klootzak, met het hart op de tong en dat hart zit ook nog eens een keer op de goede plaats. Tja, ik weet nou eenmaal dat ik best een goed en oprecht mens ben en tijdens mijn 8 jarig Asser politiek avontuur ben ik daar helaas té weinig van tegengekomen! En verder? Als ik terugkijk en de door Geesie bijgehouden plakboeken nog eens doorblader, pis ik me bijna nog in de broek van het lachen! Ze hebben me nooit begrepen en individueel hebben ze me nooit de baas gekund denk ik dan maar....... Samen hebben ze me gigantisch een stok tussen de benen gestoken!
En Pim Fortuyn schoten ze dood, dus ik heb nog geluk gehad......
 
Willem, bedankt!
 
(16 september 2003)
Het gesprek is opgenomen op band en is praktisch geheel letterlijk uitgetypt.
Op het (enkele keren) gebruikt woord "grevo" na!
Willem wilde naderhand nog bepaalde passages gewijzigd hebben, maar dat hebben wij dus (volgens afspraak!) niet meer toegestaan!
Wij dragen dus ook geen enkele verantwoordelijkheid voor dit verhaal!
 
Zoals beloofd, volgt hier nog de tekst van Willem's definitieve afscheid van de Gemeenteraad te Assen! (d.d. 26-02-2001)
 
Mevrouw de Burgemeester, Leden van de Raad,
Vorig jaar heeft mijn gezondheid me gedwongen mijn zetel in het Asser College op te geven. Zoals ik toen al heb meegedeeld was dit waarschijnlijk niet voorgevallen wanneer ik mij uitsluitend aan mijn bestuurlijke taken had kunnen blijven wijden. Die taken waarin ik toch een substantiële bijdrage heb kunnen leveren aan de verbetering van het Asser leefklimaat. Wat ook je plicht is met een groot kiezersmandaat op zak! Echter, ik moest toen tevens vermelden dat: "Te vaak en teveel politiek gemanouvreer putten mij uit boven de grens van het toelaatbare." Helaas is die toevoeging niet door iedereen, zeker niet in de Asser politiek, duidelijk begrepen. Het schijnt steeds moeilijker te worden goede verstaanders te vinden als werkelijk begrijpen in strijd lijkt te zijn met andere belangetjes. Ik ben deel uit blijven maken van de Asser Raad om, waar voor mij nog mogelijk, de belangen van de kiezers te verdedigen. Helaas heb ik moeten constateren, als gewoon raadslid, zonder bijzondere verantwoordelijkheden, dat deze Raad zich nauwelijks druk maakt over onderwerpen die de wezenlijke belangen van de burgers raken. Deze Raad staat pas op z'n kop als een zekere Homan een paar softe uitspraken doet. Dan blijkt er kennnelijk een massale discussie los te barsten die een urgent interpellatiedebat noodzakelijk maken. Het is erg moeilijk om in een sfeer waar politiek gekibbel belangrijker schijnt te zijn dan de dagelijkse noden van de Asser burgerij, met toewijding te blijven werken aan die gewone, eigenlijk heel belangrijke zaken. Te vaak en teveel politiek gemanouvreer putten mij dan uit boven de grens van het toelaatbare. Bovendien ontstaat er dan een College-crisis. Niet als gevolg van een sportnota. Hoe belangrijk ook, zeker als die nota mede door de Asser sport-betrokkenen gedragen wordt. Die nota was slechts een druppel in een emmer die al overliep van politiek en uitputtend gemanouvreer. Niet alleen Homan heeft daar last van gehad werd mij binnenskamers verzekerd. De andere PLOP wethouders hebben het zelfde gevecht tegen de bierkaai ondervonden. Jammer dat dit feit, behalve mijnerzijds, alleen binnenskamers is gebleven. Publiekelijk blijft er een verklaring bestaan van drie jaar echt Collegiale samenwerking. Meerdere malen in diverse media bevestigd! Dat is ONOPRECHT, terwijl de partij die ik vertegenwoordigde juist OPRECHTHEID in zijn vaandel heeft staan. Oprechtheid is voor mij heilig en altijd de belangrijkste leidraad geweest bij AL mijn politiek handelen. Werken binnen een matte Raad waar oprechtheid en burgerij niet voorop staan EN nu ook nog moeten werken met een partij die kennelijk z'n oprechtheid aan het verliezen is, putten mij uit boven de grens van het toelaatbare! Mijn partijlidmaatschap heb ik reeds opgezegd en ik stel met onmiddelijke ingang mijn raadszetel ter beschikking.
Nu hoor ik politiek Assen al gonzen. Een pracht argument om via de media het woord "kiezersbedrog" te laten vallen. De gevestigde politieke orde zal dit argument met liefde hanteren om aan te tonen dat zij altijd al gelijk hebben gehad. Net zoals de afgelopen week al uitputtend is gedaan. Ik zal daarom even uitleggen wat kiezersbedrog is. Kiezersbedrog is, zonder je uit te sloven, op je gemak op fluwelen stoeltjes te blijven zitten zonder enige aandacht te schenken aan het mandaat wat de kiezers je hebben gegeven. Mij kan dat NOOIT verweten worden. Het is geen kiezersbedrog om te zeggen: "Ik kan niet meer maar ik heb alles geprobeerd en alles gegeven." Dan kan je met opgeheven hoofd iedereen recht in de ogen zien en de politiek verlaten. Voorgoed, zoals ik nu ook doe. Voortaan ben ik een burger die gewoon z'n mond opendoet en dat zal blijven doen. Zonder interpellatiedebatten.
Het ga u allen goed en ik wens u alle oprechtheid toe die ik zo node rond mij heb gemist.
 
Willem Homan
 
 
 
 
Vacature: Burgemeester gemeente Assen
Willem was één van de 18 sollicitanten!
 
Hieronder Willem's sollicitatiebrief:
 
Met excuses voor de ietwat vreemde opmaak, maar dat ligt vooral aan dit website-programma!
 
 
W. Homan
Nieuweburen 136
8911 GB  Leeuwarden
Tel.: 058 2121666 (Dit telefoon-nummer is niet meer van toepassing!)
E-mail: w.homan@hetnet.nl (Dit email-adres is niet meer van toepassing!)
 
 
Hare Majesteit de Koningin,
D.t.v. de CvdK, dhr. A.L. ter Beek.
Postbus 122
9400 AC  Assen
 
 
Leeuwarden, 20 februari 2007
 
Majesteit,
 
Met deze brief solliciteer ik naar het vacante ambt van burgemeester van de prachtige gemeente Assen.
Ik ben Willem Homan, 54 jaren jong, geboren in de voormalige Drentse gemeente Vries op 25 februari 1952.
Ik vind het een grote uitdaging om als burgemeester van Assen leiding te geven aan de verdere ontwikkeling van deze mooie provinciehoofdstad.
De bijzondere positie van Assen binnen en buiten de provinciegrenzen maakt het een stad om met trots burgemeester van te mogen zijn. Ik zou bijzonder graag dat boegbeeld willen zijn!
Ik heb het merendeel van mijn leven als zelfstandig ondernemer gewerkt, in diverse branches.
Begin jaren ’90 ben ik me actief gaan bezighouden met de (vooralsnog plaatselijke) politiek. Ik was de mede-oprichter van de eerste plaatselijke politieke partij in Assen: PLOP. Uit de verkiezingen in 1994 en 1998 kwam PLOP als dé grote winnaar naar voren.
In de eerstgenoemde bestuursperiode opereerde ik als fractievoorzitter van PLOP, in 1998 ben ik door de raad benoemd als wethouder van het college van burgemeester en wethouders van Assen.
En met succes, want een groot aantal doelstellingen in ons verkiezingsprogramma zijn gerealiseerd.
Na mijn actieve loopbaan in het college en de raad heb ik een tijd lang in het
buitenland mijn zelfstandig ondernemerschap weer opgepakt.
Ik heb die tijd tevens gebruikt om terug te kijken op mijn politieke loopbaan. Die reflectie heeft geleid tot een verhoging van mijn inzicht in het functioneren van het lokaal bestuur in het algemeen en mijn rol daarin in het bijzonder. De uitkomst van dit proces heeft mij gesterkt in het schrijven van deze sollicitatiebrief.
Het profiel van de nieuwe burgemeester van Assen bevat een groot aantal competenties en vaardigheden.
In gedrag, houding en vaardigheden zal de nieuwe ambtsdrager zich hierin moeten herkennen.
Persoonlijk, in alle bescheidenheid, zie ik mij in alle opzichten als de nieuwe burgemeester van Assen optreden.
Ter toelichting op de verschillende onderdelen uit de profielschets het volgende.
 
Relatie tot inwoners.
Ik ben bijzonder mensgericht, ik investeer in open en hartelijke relaties naar de inwoners.
Mijn actieve politieke jaren in Assen mogen daar als toetssteen gelden.
Ik was toen en ben nu nog toegankelijk en aanspreekbaar voor de bevolking, ben communicatief vaardig, zoek naar onderlinge verbindingen en help tegenstellingen overbruggen.
Ik ben een mensenmens, die in staat is bruggen te bouwen, dan wel anderen daartoe aanspoort.
Mensen maken de stad, allochtoon en autochtoon, in al zijn geledingen.
De gemeentelijke overheid geeft kaders, ondersteunt, faciliteert.
Geeft mogelijkheden aan, maar stelt ook duidelijk grenzen.
Ik sta daarbij open voor nieuwe vormen van overdracht van informatie en communicatie van en naar de inwoners.
 
Relatie tot plaatselijk bestuur.
In het duale bestel ken ik de plaats van de burgemeester als voorzitter van raad en college: een voorzitter heeft natuurlijk gezag, maar biedt ook ruimte in de politieke arena.
Ook hier zal ik zoeken naar onderlinge verbindingen, proberen bruggen te bouwen.
Hierbij wil ik een open en transparante bestuursstijl hanteren: zo weinig mogelijk in beslotenheid, laten zien wat je doet en doen wat je zegt.
Overigens moet mij van het hart, dat het dualisme de weg open zou moeten stellen voor het loskoppelen van de burgemeester als voorzitter van én college én de raad.
In het college van burgemeester en wethouders wil ik de stimulerende teamleider zijn, de wethouders van het college in hun eigen verantwoordelijkheid stimuleren en faciliteren als coördinator en coach.
Ik ben mij terdege bewust van mijn wettelijke taken en zal mij daarbij laten zien als daadkrachtige en omgevingsbewuste bestuurder die proportionele/afgewogen besluiten kan doorzetten.
Ook speelt overigens de subsidiariteit hierbij een rol.
Dat ik de ambtelijke organisatie kan inspireren, zonder direct zelf ambtelijk te zijn (ik opteer voor een nieuwe zakelijkheid), en stimuleren heb ik in mijn periode als fractievoorzitter, maar ook als wethouder bewezen.
Ik heb in die tijd loyaliteit gevraagd en gekregen, maar ook gegeven.
Hieruit spreekt ook mijn karakter van mensenmens en bruggenbouwer.
 
Relatie tot externe contacten.
Ik wil en kan het boegbeeld van de stad zijn. Ik ben zichtbaar, aanspreekbaar én benaderbaar (open spreekuur) voor de diverse geledingen in de stad, maar evenzeer voor andere overheidsorganisaties, bedrijven en instellingen om de belangen van Assen actief te behartigen.
Als het gaat om de ontwikkelingen van bestuurlijk Nederland wil ik de tendens tot samenwerken verder versterken.
Noord Nederland moet samen de handen inéén slaan, op gemeentelijk en op provinciaal gebied. Ik wil dit stimuleren, faciliteren en ook actief uitdragen.
Stedelijke vernieuwing, duurzaamheid, innovatie en bereikbaarheid (zowel fysiek als ook sociaal) vind ik belangrijke issues.
Zoals ik bereikbaar wil zijn voor de burgers en externe partners wil ik ook dat de stad  in al zijn facetten bereikbaar is én blijft.
Dat geldt voor alle burgers, ongeacht inkomen, kennis en kunde.
Ik realiseer me dat mijn netwerk in Den Haag vergroot moet worden. Ik ga daaraan zeker werken. Daarnaast bezit ik wél internationale ervaring, waar Assen gebruik van gaat maken.
 
Bestuurlijke kwaliteiten.
Ik heb ontegenzeggelijk bestuurlijke kwaliteiten, mede gelet op het succesvol leiden van een grote raadsfractie in een provinciehoofdstad.
Ik heb als ondernemer een brede ervaring in diverse branches.
Zoals gezegd heb ik niet alleen werkervaring in en om Assen. Ook de overige gebiedsdelen zijn voor mij geen onbekende en ik heb zoals gezegd ook internationale ervaring.
 
Persoonlijke kwaliteiten.
Ik heb een open en hartelijke persoonlijkheid. Ik hou van dynamiek en innovatie: stilstand is achteruitgang.
Ik ben niet dominant, luister naar argumenten en weeg daarna af.
Ik ben minimaal voor één ambtsperiode beschikbaar en zal metterwoon in Assen zijn.
Ik ben voor concreetheid en helderheid, in het belang van Assen.
Hoewel het “Assen koerst” programma goede richtingen geeft voor de ontwikkeling van onze provinciehoofdstad, zal ik het ontdoen van al zijn overbodige en kostenverhogende toeters en bellen (nieuwe zakelijkheid).
Hierdoor kan de ambtelijke organisatie efficiënter georganiseerd worden en kunnen de mensen zich weer gaan bezighouden met de taken, waarvoor zij ten eerste zijn opgeleid en ten tweede zijn binnengehaald.
Eén van mijn persoonlijke kwaliteiten is, dat ik mijn verworvenheden, materieel en immaterieel, graag wil delen met mensen.
Ik wil bij mijn aantreden als burgemeester van Assen een fonds oprichten: het fonds voor Duurzaamheid en Innovatie.
Hieruit kunnen jaarlijks stimuleringsbijdragen worden gegeven aan duurzame en innovatieve projecten. Ik denk dan bij voorkeur aan het gebied van sociale volkshuisvesting, starterswoningen en bereikbaarheid van en in de stad.
Als burgemeester van Assen zal ik persoonlijk zorgdragen voor een regelmatige en substantiële vulling van het budget. 
 
Graag zou ik tijdens een gesprek mijn sollicitatie toelichten waarbij ik mijn idealen als burgemeester van Assen verder uiteen zou kunnen zetten.
Uitgangspunt daarbij is dat Assen een stad moet blijven waar het prettig wonen, werken en recreëren is voor iedereen.
 
Hoogachtend,
 
 
 
 
W. Homan
 
 
 
Ondanks vele medestanders en enthousiaste reacties, werd Willem simpelweg afgewezen....
De vertrouwenscommissie, die belast was met het selecteren van kandidaten voor de functie van burgemeester van Assen, bestond uit de fractievoorzitters van de politieke partijen in Assen.....
die kregen waarschijnlijk spontaan de hik....hahahahaha

Een soortgelijke sollicitatiebrief ging er naar de Commisaris van Friesland!
....de Leeuwarder Courant maakte daar nog melding van....Eind 2013 werd Willem nog even gigantisch "ge- en misbruikt" door een
....wat later bleek.... een verraderlijk sluw en uiterst doortrapt mannetje
....ene Prent! Willem maakte nog net op tijd dattie weg kwam!
OpAssen zit nu met één zetel in de Gemeenteraad....dat hadden
er best meer kunnen zijn, maar heftige interne "troubles"
zorgden er voor dat de nieuwe partij bijna kompleet flopte....